Revisorsnämndens Praxis Juli - December 2001
� med referat av och hänvisningar till domstolsavgöranden
   
 
Författare:Diamant Adam
Titel:Revisorsnämndens Praxis Juli - December 2001 � med referat av och hänvisningar till domstolsavgöranden
Anmärkning:Innehåller även samlingsregister för juli 1995 - december 2001.
Utgivningsår:2002
Omfång:168 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785181
Typ av verk:Beslutssamling
Ämnesord:Ekonomi , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 242 SEK exkl. moms

 

Revisorsnämnden (RN) är den myndighet som ansvarar för examination, godkännande och auktorisation av samt tillsyn över revisorer. RN publicerar en gång om året sina avgöranden i samlad form. Tanken är att underlätta tillgängligheten för alla som har behov av att fortlöpande hålla sig underrättade om de yrkesetiska och andra krav som ställs på godkända och auktoriserade revisorer samt på registrerade revisionsbolag.

I denna utgåva återfinns ett urval av RN:s beslut i disciplin- och ansökningsärenden samt meddelade förhandsbesked mellan 1 juli - 31 december 2001. I förekommande fall hänvisas till referat av domstols överprövning av RN:s beslut. Domar som meddelats sedan föregående utgåvor och som är hänförliga till beslut som finns återgivna i dessa har beaktats.

I utgåvan finns även ett samlingsregister över publicerade beslut under perioden 1 juli 1995 - 31 december 2001.
 
  © 2017 Jure AB