SOU 2002:102 Legal Information and the Internet
� Experiences and challenges
   
 
Titel:SOU 2002:102 Legal Information and the Internet � Experiences and challenges
Anmärkning:IT-kommissionens rapport 5/2002.
Utgivningsår:2002
Omfång:68 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217856
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:IT-kommissionen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:102
Ämnesord:IT-rätt

Pris: 148 SEK exkl. moms

 

I denna rapport dokumenteras en konferens om rättsinformation på Internet med internationellt deltagande. Syftet var att bl.a. att presentera aktuellt utvecklingsarbete i Sverige, främst inom projektet "Lagrummet". Här ingår Peter Seipels inledningsanförande, ett sammandrag av paneldiskussionen samt fyra uppsatser:
– Legal information and the Internet in USA av Tom Bruce
– An international perspective on delivering free access to public legal information av Andrew Mowbray, Australien
– Internet and legal information in the EU administration av Henric Stjernquist, EurOP
– Principles of the construction of the Swedish legal information av Christian Levander, Regeringskansliet
 
  © 2017 Jure AB