Ds 2002:61 Redovisning och värdering av finansiella instrument i kreditinstitut och värdepappersbolag samt vissa andra redovisningsfrågor för finansiella företag
   
 
Titel:Ds 2002:61 Redovisning och värdering av finansiella instrument i kreditinstitut och värdepappersbolag samt vissa andra redovisningsfrågor för finansiella företag
Anmärkning:Ds 2002:42
Utgivningsår:2002
Omfång:144 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218097
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:61
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 140 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås ändringar i redovisningslagstiftningen med syftet att genomföra EG:s direktiv 2001/65/EG när det gäller marknadsvärdera av finansiella instrument. De nya reglerna föreslås ersätta nuvarande option om värdering av vissa överlåtbara värdepapper till verkligt värde. De innebär också vissa nya regler om tilläggsupplysningar. Jfr tidigare framlagda förslag i Ds 2002:42. Ett motsvarande direktiv är att vänta för försäkringsbolagens verksamhet. Här rekommenderas att dessa redan nu skall lämna de nya upplysningar om storleken av orealiserade värdeförändringar i eget kapital som föreslagits för kreditinstitut och värdepappersbolag.
 
  © 2017 Jure AB