The protection of legitimate expectations in European Community law
   
 
Författare:Moldén Kristina
Titel:The protection of legitimate expectations in European Community law
Anmärkning:Engelsk text
Utgivningsår:1998
Omfång:50 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172230088
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Europeisk rätt vid Stockholms universitet nr. 43
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 98 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB