Guide to the Commercial Agents Regulations
   
 
Författare:Randolph Fergus , Davey Jonathan
Titel:Guide to the Commercial Agents Regulations
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2003
Omfång:247 sid.
Förlag:Hart
ISBN:1841131563
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag

 

I denna bok behandlas engelsk rätt och praxis om handelsagenter. Utgångspunkten är EG-direktivet därom. I viss mån behandlas även fransk och tysk rätt och praxis.

Viktiga rättsfall som Tamarind, King v Tunnock och Ingmar v Eaton Leonard redogörs för utförligt. Boken innehåller även en lista över andra viktiga rättsfall.
 
  © 2017 Jure AB