HIV-smitta
� straff- och skadeståndsansvar
   
 
Författare:Leijonhufvud Madeleine
Titel:HIV-smitta � straff- och skadeståndsansvar
Utgivningsår:1993
Omfång:188 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9138501600
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 152
Ämnesord:Straffrätt , Skadeståndsrätt

Pris: 454 SEK exkl. moms

 

Detta är en analys av de rättsliga frågorna kring HIV-smitta. Det svenska rättsläget jämförs med gällande rätt i bl.a. Tyskland och USA.
 
  © 2017 Jure AB