Brotten mot borgenärer
� tolkning och tillämpning av straffbestämmelserna i 11 kap. brottsbalken
   
 
Författare:Löfmarck Madeleine
Titel:Brotten mot borgenärer � tolkning och tillämpning av straffbestämmelserna i 11 kap. brottsbalken
Anmärkning:Första upplagan hade titeln Gäldenärsbrotten.
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:1986
Omfång:380 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9118679617
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 116
Ämnesord:Straffrätt

SLUT på förlag

 

Här behandlas ingående straffbestämmelserna om brott mot borgenärer mot bakgrund av förarbeten, praxis och doktrin.
 
  © 2017 Jure AB