Ds 2003:14 Förslag till ändringar i djurskyddslagen m.m.
   
 
Titel:Ds 2003:14 Förslag till ändringar i djurskyddslagen m.m.
Anmärkning:Prop. 2002/03:149.
Utgivningsår:2003
Omfång:19 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219816
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:14
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 64 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås ändringar om skärpta djurskyddsbestämmelser när det gäller byggnader för djurhållning, djurfoder och veterinärbesök.
 
  © 2017 Jure AB