Villkor för utlämning
   
 
Författare:Påle Karin
Titel:Villkor för utlämning
Utgivningsår:2003
Omfång:442 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785297
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 92
Ämnesord:Internationell rätt , Straffrätt

Pris: 971 SEK exkl. moms

 

Som titeln anger behandlar boken den svenska utlämningsrätten och de villkor som Sverige ställer upp för att bevilja utlämning. Därefter behandlas vart och ett av de svenska utlämningsvillkoren ingående. Hur skall respektive villkor tolkas? Varför finns det aktuella villkoret i utlämningssamarbetet? När vart och ett av villkoren har behandlats ställs frågan om villkoren samverkar eller rent av kan tänkas överlappa varandra. En sådan fråga är intressant att besvara i tider då röster höjs för att flertalet av utlämningsrättens hävdvunna principer skall överges.

I boken förs också en diskussion kring framtiden för tre av utlämningsvillkoren, nämligen kravet på dubbel straffbarhet, förbudet mot utlämning av egna medborgare och specialitetsprincipen.

Den europeiska arresteringsordern som skall ersätta det tidigare utlämningssamarbetet mellan EU-staterna den 1 januari 2004 behandlas kortfattat.
 
  © 2017 Jure AB