IRI-rapport 2002:1 Aktuell IT-rätt
� studentuppsatser från specialkursen i IT-rätt 2001
   
 
Författare:Westman Daniel
Titel:IRI-rapport 2002:1 Aktuell IT-rätt � studentuppsatser från specialkursen i IT-rätt 2001
Utgivningsår:2002
Omfång:155 sid.
Förlag:Institutet för rättsinformatik
ISBN:0281128617
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:IRI-rapport nr. 2002:1
Ämnesord:IT-rätt

Pris: 150 SEK exkl. moms

 

Denna rapport består av sex studentuppsatser som författats inom ramen för specialkursen i IT-rätt vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet hösten 2001. Uppsatserna behandlar aktuella IT-rättsliga frågor på ett förtjänstfullt sätt och är därför av intresse för en bredare krets.

- Den första uppsatsen behandlar den s.k. ursprungslandsprincipen i e-handelsdirektivet (2000/31/EG) och särskilt dess betydelse för den kollektiva konsumenträtten.
- I den andra uppsatsen diskuterar författarna den upphovsrättsliga rätten att kopiera för enskilt bruk i en digital miljö.
- Även den tredje uppsatsen rör upphovsrätten, men inriktningen är här upphovsrättens betydelse för bibliotekens användning av informationstekniken.
- I den fjärde uppsatsen analyseras skadeståndsansvaret vid skadegörande angrepp på digitalt lagrade data, särskilt sådana skador som uppstår på grund av s.k. datavirus.
- Den femte uppsatsen redogör för upphovsrättsliga frågor som aktualiseras för den som driver en kommersiell sökmotor på Internet.
- Slutligen, i den sjätte uppsatsen, behandlas s.k. privacy enhancing technologies, dvs. tekniker som vid sidan av det rättsliga skyddet kan användas för att värna den personliga integriteten.
 
  © 2017 Jure AB