Ds 2003:8 Säkrare grannskap - osäker värld
� Säkerhetspolitisk rapport från Försvarsberedningen
   
 
Titel:Ds 2003:8 Säkrare grannskap - osäker värld � Säkerhetspolitisk rapport från Försvarsberedningen
Anmärkning:Se även Ds 2004:30, prop. 2004/05:5 och prop. 2004/05:43.
Utgivningsår:2003
Omfång:353 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219662
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:8
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 241 SEK exkl. moms

 

I rapporten redovisas en bedömning av det säkerhetspolitiska läget och konsekvenser för svensk säkerhetspolitik. Frågor som särskilt uppmärksammas är konsekvenserna av terroristattackerna i USA den 11 september 2001, Irak-frågan, läget i norra Europa, utvecklingen av EU och Nato och deras utvidgningsprocesser samt förhållandena i USA och Ryssland.
 
  © 2017 Jure AB