Progressiv process
� spridda uppsatser om domstolsprocessen och samhällsutvecklingen
   
 
Författare:Lindblom Per Henrik
Titel:Progressiv process � spridda uppsatser om domstolsprocessen och samhällsutvecklingen
Utgivningsår:2000
Omfång:552 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176784509
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Processrätt , Allmänna verk och samlingsverk

SLUT på förlag

 

Huvudinriktningen i denna bok är rättspolitisk. Avsikten är att spegla civil- och straffprocessens uppgifter och utformning i ett föränderligt samhälle. Boken innehåller femton uppsatser sammanförda i tre avdelningar:
I - Processfunktioner och processprinciper
II - Access to Justice och grupptalan
III - I tid och rum (om preskription, litispendens och internationalisering)
De flesta uppsatserna har tidigare publicerats i tidskrifter, festskrifter m.m.
 
  © 2017 Jure AB