Ds 2003:9 Reformerade regler om värdesäkring av skadeståndslivräntor
   
 
Titel:Ds 2003:9 Reformerade regler om värdesäkring av skadeståndslivräntor
Anmärkning:Prop. 2003/04:5
Utgivningsår:2003
Omfång:103 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219689
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:9
Ämnesord:Skadeståndsrätt

Pris: 132 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att det nuvarande systemet för värdesäkring av skadeståndslivräntor avskaffas och ersätts med ett system som innebär en strikt koppling till förändringarna i prisbasbeloppet. I det tidigare systemet fanns även en koppling till inflationen. Den årliga värdesäkringen skall dessutom ske den 1 januari i stället för som tidigare den 1 februari.
 
  © 2017 Jure AB