Ds 2003:20 Sweden's first national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management
� Swedish implementation of the obligations of the Joint Convention
   
 
Titel:Ds 2003:20 Sweden's first national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management � Swedish implementation of the obligations of the Joint Convention
Utgivningsår:2003
Omfång:176 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219972
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:20
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 194 SEK exkl. moms

 

Denna skrift innehåller en översikt över Sveriges kärnavfallsprogram samt en redogörelse för de åtaganden som följer av de olika artiklarna i Joint Convention på engelska.
 
  © 2017 Jure AB