Brottmålshandboken - tingsrätt
   
 
Titel:Brottmålshandboken - tingsrätt
Anmärkning:Pärm i A4-format. Sista uppdateringen i november 2002. Inga ytterligare uppdateringar till pärmen. Handboken finns numera i digital form på Domstolsväsendets hemsida.
Utgivningsår:1986
Förlag:Domstolsverket
ISBN:9138093340
Produkttyp:Lösblad
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt

SLUT på förlag

 

I denna handbok behandlas frågor som gäller hanteringen av brottmål vid tingsrätterna under rubrikerna:
– Behörighet och domförhet
– Registrering och dagbokföring av mål
– Stämning och andra förberedande åtgärder
– Tvångsmedel
– Personutredning
– Huvudförhandling
– Ersättningsfrågor
– Offentlighet och sekretess
– Service och rådgivning
– Fullföljd och verkställighet
Till vissa avsnitt hör även kontrollistor med exempel.
 
  © 2017 Jure AB