Hemligheter och minnen
� Att utreda tillförlitligheten i sexualbrottmål
   
 
Författare:Hellblom Sjögren Lena
Titel:Hemligheter och minnen � Att utreda tillförlitligheten i sexualbrottmål
Utgivningsår:1997
Omfång:426 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9138505304
Ämnesord:Processrätt , Kriminologi

SLUT på förlag

 

Hemligheter och minnen presenterar utdrag ut fyra vittnespsykologiska utredningar. Det är autentiska rättsfall av vilka två rör incest och två rör våldtäkt. Undersökningen av de fyra fallen har gjorts på olika stadier i den rättsliga processen, vid undersökningen, inför tingsrätten, hovrätten och som grund för resningsansökan. Syftet med boken är att den skall fylla en funktion som vägledning för poliser som utreder och jurister som skall döma i sexualbrottmål.
 
  © 2017 Jure AB