Ulovligt tilvejebragte beviser i straffeprocessen
   
 
Författare:Brøbech Birgitte
Titel:Ulovligt tilvejebragte beviser i straffeprocessen
Utgivningsår:2003
Omfång:458 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:8757405573
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Straffrätt

SLUT på förlag

 

Innehållsförteckning:
- Om afhandlingen
- En række overordnede hensyn styrer brugen af eksklusionsinstrumentet
- Lovgivning om ulovligt tilvejebragte beviser er spredt og ustruktureret
- Retspraksis om beviser tilvejebragt ved ulovlige tvangsindgreb
- Retspraksis om beviser tilvejebragt ved ulovlige vidneafhøringer
- Retspraksis om beviser tilvejebragt ved ulovlige afhøringer af sigtede
- Retspraksis om beviser tilvejebragt ved ulovlig agentvirksomhed
- Retspraksis om beviser tilvejebragt ved ulovlige henvendelser til sagkyndige om udarbejdelse af erklæringer
- Retspraksis om beviser, som er ulovligt tilvejebragt af private
- Kriterier, der afgør, om ulovligt tilvejebragte beviser skal ekskluderes
- Diciplinære- og strafferetlige reaktioner over for tilvejebringeren af ulovligt indhentede beviser
- Ulovlige indgreb, som domstolene indberetter til Justitsministeriet
- Sammenhængen mellem krav om positiv lovhjemmel for efterforskningsmetoder og ulovligt tilvejebragte beviser
- Vurdering af afhandlingens antagelser
- English Summary
- Litteratur
- Betænkninger
- Planer, redegørelser og undersøgelser
- Rigsadvokatens meddelelser, notater, informerer og Rigspolitichefens kundgørelser
- Afgørelser
- Appendix
- Oversigt over afgørelser fordelt på kapitler
 
  © 2017 Jure AB