Riskbedömning vid rättspsykiatrisk undersökning
� riktlinjer och reflexioner
   
 
Titel:Riskbedömning vid rättspsykiatrisk undersökning � riktlinjer och reflexioner
Utgivningsår:2000
Omfång:103 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138317478
Serie:RMV-rapport nr. 2000:1
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt

SLUT på förlag

 

Att göra en analys och bedömning av risk för återfall i allvarlig brottslighet i de fall där rättspsykiatrisk vård föreslås är en svår och kontroversiell fråga. Här redovisas Rättsmedicinalverkets fastställda riktlinjer för riskbedömningar med bakgrund och kommentarer. Sex forskare och kliniskt verksamma experter beskriver det aktuella forskningsläget. De belyser även de skilda meningar som finns bland forskare och allmänhet när det gäller att förutsäga framtida mänskligt handlande samt de yrkesetiska frågor som väcks i sådana sammanhang.
 
  © 2017 Jure AB