Ds 2003:25 Självsanering av Internet
   
 
Titel:Ds 2003:25 Självsanering av Internet
Anmärkning:Se även Ds 2001:13 och SOU 1999:106.
Utgivningsår:2003
Omfång:184 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218569
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:25
Ämnesord:IT-rätt

Pris: 149 SEK exkl. moms

 

I promemorian konstateras att de stora aktörerna på internet lägger ner ett medvetet och ambitiöst arbete på att kontrollera innehållet på sina webbtjänster, t.ex. genom en s.k. abuseavdelning, moderatorer, stickprovskontroller och nyckelordsfilter. Man tillämpar även regler och tekniska metoder för att motverka publicering av personuppgifter utan samtycke. Här rekommenderas trots detta att Internetbranschens aktörer beslutar om etikregler och skapar organ för självsanering på samma sätt som pressen.
 
  © 2017 Jure AB