SOU 2003:55 Digitala tjänster - hur då?
� En IT-politik för resultat och nytta
   
 
Titel:SOU 2003:55 Digitala tjänster - hur då? � En IT-politik för resultat och nytta
Anmärkning:Slutbetänkande av IT-kommissionen rapport 1/2003. Tidigare delbetänkande SOU 2002:51. Se även prop. 2004/05:175.
Utgivningsår:2003
Omfång:103 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218828
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:IT-kommissionen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:55
Ämnesord:IT-rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

IT-kommissionen sammanfattar i sitt slutbetänkande arbetet under dess sista verksamhetsår. Utredningen innehåller bl.a. förslag till regeringen om konkreta IT-politiska insatser. En viktig fråga är hur kompetensförsörjningen på IT-området ska lösas.
 
  © 2017 Jure AB