Ds 2003:35 Upphovsrätten i informationssamhället
� Genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m.
   
 
Titel:Ds 2003:35 Upphovsrätten i informationssamhället � Genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m.
Anmärkning:Se prop. 2004/05:110.
Utgivningsår:2003
Omfång:595 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218917
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:35
Ämnesord:Immaterialrätt , IT-rätt

Pris: 247 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås nya regler för kopiering av film, musik och litteratur. Det blir förbjudet och straffbart att kopiera upphovsrättsligt skyddat material, även om det endast är för privat bruk. Nya regler föreslås också om skydd för tekniska åtgärder, t.ex. kopieringsspärrar och krypteringar av upphovsrättsligt material. Det blir vidare straffbart att tillverka och sälja produkter som kringgår sådana tekniska åtgärder. Även själva kringgåendet blir förbjudet. Förslaget bygger på ett EG-direktiv och på två internationella avtal. Här behandlas också möjligheten för skolor, bibliotek m.fl. att träffa avtal om upphovsrättsligt skyddat material samt rätten att framställa exemplar till förmån för personer med funktionshinder.
 
  © 2017 Jure AB