Det indre marked for tjenester og kapital
� Import av finansielle tjenester
   
 
Författare:Bull Henrik
Titel:Det indre marked for tjenester og kapital � Import av finansielle tjenester
Utgivningsår:2002
Omfång:728 sid.
Förlag:Universitetsforlaget
ISBN:8215002110
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , EU-rätt

Pris: 1378 SEK exkl. moms

 

Innehåll:

DEL I
INNLEDNING
1 Tema og begrepsbruk
2 Metodiske og rettslige grunnspørsmål
3 Forholdet til annet internasjonalt samarbeid
4 Finansielle tjenester som kapitalbevegelse, tjenesteytelse og
utøvelse av etableringsrett
DEL II
FREMVEKSTEN AV DET INDRE MARKED FOR
FINANSIELLE TJENESTER
5 Utviklingen frem til prinsippet om hjemlandskonsesjon og hjemlandstilsyn
6 Hjemlandets konsesjons- og tilsynsoppgaver: oversikt og avgrensning
7 Generelt om direktivenes regulering av vertsstatens reguleringsrett
8 Jurisdiksjon og lovvalg
9 Harmonisering av innholdet i vertsstatsreguleringen
DEL III
NORSK GJENNOMFØRINGSLOVGIVNING
10 Generelt om norsk finansnæringslovgivning i forhold til EØS-avtalen
11 Uttrykkelig regulering av forholdet til finansforetak fra andre EØS-land
12 Regelverk uten uttrykkelig regulering av forholdet til EØS
DEL IV
VERTSSTATSREGULERING SOM HANDELSHINDRING
13 Finansielle tjenester og de generelle reglene om fri bevegelighet for tjenester
14 Finansielle tjenester og de generelle reglene om fri bevegelighet for kapital
15 Finansielle tjenester og de generelle reglene om etableringsrett
DEL V
LOVLIGE OG ULOVLIGE HANDELSHINDRINGER
16 Almene hensyn
17 Proporsjonalitet og egnethet
DEL VI
AVSLUTNING
Veien videre
VEDLEGG
Forkortelser
Litteratur
Domsregister
Rettsakter
Lover
Forskrifter
Offentlige dokumenter
Andre traktater og konvensjoner
Stikkordregister
 
  © 2017 Jure AB