Obehörig vinst och värdeersättning
   
 
Författare:Karlgren Hjalmar
Titel:Obehörig vinst och värdeersättning
Utgivningsår:1982
Omfång:123 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9118273416
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 111
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag

 

I denna bok behandlas reglerna om obehörig vinst som en av de mekanismer som obehörig förmögenhetsförskjutning räknas till. Vidare undersöks hur denna förhåller sig till andra mekanismer som tjänar detta syfte, särskilt reglerna om värdeersättning.
 
  © 2017 Jure AB