Aktiebolagsrättslig analys
� Ett tvärsnitt av nyckelfrågor
   
 
Författare:Nerep Erik
Titel:Aktiebolagsrättslig analys � Ett tvärsnitt av nyckelfrågor
Utgivningsår:2003
Omfång:582 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9197358762
Produkttyp:Inbunden
Serie:Mercurius nr. 11
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag

 

Detta är en problemorienterad studie av avgörande och kritiska avsnitt i aktiebolagsrätten. I fokus är gällande rätt, men i belysning av såväl Aktiebolagskommitténs förslag till ny aktiebolagslag (SOU 2001:1) som EU-rätt.

Analysen omfattar bl.a. följande områden:
1) Ansvarsgenombrott
2) Koncerndefinitionen
3) Tillskottsplikten vid apport- och kontantemissioner samt tillskottspliktens reglering i övrigt
4) Aktiebolags förvärv av egna aktier
5) Jäv och intressekonflikter
6) Likhetsgrundsatsen och generalklausulen
7) Klanderinstitutet - ogiltighet och kausalitet
8) Vinstutdelning, nedsättning och utlåning
9) Likvidation och ansvar vid kapitalbrist
 
  © 2017 Jure AB