SOU 2003:74 Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen
   
 
Titel:SOU 2003:74 Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen
Anmärkning:Delbetänkande. Se övriga delbetänkanden SOU 2001:59, SOU 2001:93, SOU 2002:44 och SOU 2002:45, SOU 2003:114, SOU 2005:38 och SOU 2005:84. Se även prop. 2001/02:147 och prop. 2003/04:89. Se även slutbetänkande SOU 2005:117, prop. 2005/06:149 samt prop. 2007/08:47.
Utgivningsår:2003
Omfång:335 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821914X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:74
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet föreslås en reglering av polisens möjlighet att bl.a.
– använda handmanövrerade kameror, kroppsmikrofoner och utrustning för pejling av fordon,
– provocera fram bevisning om brott,
– göra husrannsakan och kroppsvisitation hos t.ex. kriminellt aktiva mc-klubbar,
– i ökad utsträckning få bryta mot trafikföreskrifter under vissa spaningsuppdrag,
– hemlighålla identiteten hos uppgiftslämnare i brottsutredningar (s.k. tjallare).

Vidare föreslås bl.a. vissa lagändringar som ger rätt till juridiskt biträde vid polisförhör och rätt att underrätta närstående om frihetsberövande.
 
  © 2017 Jure AB