Författningssamling Offentlig upphandling
   
 
Författare:Boman Erik , Wimert Anders
Titel:Författningssamling Offentlig upphandling
Anmärkning:Boken är försedd med registerflikar. Se även Rättsfallssamling Offentlig upphandling.
Utgivningsår:2004
Omfång:729 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172231874
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 792 SEK exkl. moms

 

Denna nya författningssamling utgör en sammanställning av de sex EG-direktiv, nio lagar och sju förordningar som kan aktualiseras vid offentliga upphandlingar. Den innehåller lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU) med kringförordningar, samtliga EG-direktiv i både svensk och engelsk utgåva, avtalslagen samt utdrag ur de lagar som reglerar tillämpningen av företagshemligheter, offentlighet och sekretess.

Författningssamlingen vänder sig till alla som kommer i kontakt med offentlig upphandling, däribland jurister, inköpare och leverantörer och som vill få en samlad överblick av hur offentlig upphandling regleras, inte bara av LOU med bakomliggande EG-direktiv utan även av andra svenska lagar och förordningar.

I februari 2004 har Parlamentet och Rådet antagit nya upphandlingsdirektiv, dels ett samlat direktiv för den klassiska sektorn (varor, tjänster och byggentre-prenader), dels ett för försörjningssektorn (områdena vatten, energi och trans-porter). De nya direktiven skall vara införlivade i den svenska lagstiftningen inom 21 månader från det att de publicerats i Europeiska unionens officiella tidning (EUT).

På samma förlag utges även Rättsfallssamling Offentlig upphandling, som utgör en sammanställning av aktuella prejudikat inom rättsområdet från såväl EG-domstolen, Högsta Domstolen som Regeringsrätten.

Erik Boman och Anders Wimert är bolagsjurister på bygg- och fastighetsutvecklingsföretaget NCC.
 
  © 2017 Jure AB