Brottsoffermyndighetens referatsamling 2003
   
 
Titel:Brottsoffermyndighetens referatsamling 2003
Anmärkning:Kontakta oss för stående order.
Utgivningsår:2003
Omfång:172 sid.
Förlag:Brottsoffermyndigheten
ISBN:9197446610
Typ av verk:Beslutssamling
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt , Skadeståndsrätt

Pris: 163 SEK exkl. moms

 

I denna referatsamling redovisar Brottsoffermyndigheten sin rättstillämpning och beskriver rättsläget när det gäller skadestånd för kränkning i samband med de flesta slag och varianter av brott. De avgöranden som refereras kan ses som exempel på gällande skadeståndsrättslig praxis och den praktiska tillämpningen av brottsskadelagen.

Referatsamlingen har sammanställts av brottsskadechefen Per Rubing.
 
  © 2017 Jure AB