Bankgarantier
   
 
Författare:Pedersen Hans Viggo Godsk
Titel:Bankgarantier
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2003
Omfång:224 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:8757409617
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt

Pris: 421 SEK exkl. moms

 

Innehållsförteckning:
- Introduktion
- Anvendelse af garantier
- Garantier som selvstændige kontrakter
- Regelgrundlag - Oversigt over regelsæt
- Forholdet mellem principal og beneficiant
- Forholdet mellem principal og pengeinstitut
- Forholdet mellem garant og beneficiant
- Øvrige partsrelationer
- Lovvalg og værneting
- Ydelsestid - Betingede eller ubetingede garantier
- Indsigelser - Hindring af uberettigede træk
- Generelle garantier som substitut for egenkapital
- Opfyldelsesgarantier
- Andre kontraktsgarantier
- Litteratur
- Domsregister
- Sagregister
 
  © 2017 Jure AB