Konkurs & ackord
   
 
Författare:Edström Mikael , Lundén Björn , Svensson Ulf Bokelund
Titel:Konkurs & ackord
Utgivningsår:1999
Omfång:206 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9170271585
Ämnesord:Insolvensrätt

SLUT på förlag

 

Detta är ett uppslagsverk för dig som arbetar med kreditgivning eller inkasso och som i ditt arbete kommer i kontakt med företag eller andra som är på obestånd eller har försatts i konkurs. I boken beskrivs vad ett konkursförfarande innebär, vad som leder fram till en konkurs och vad som händer under konkursen fram tills det att den avslutas. Här tas även intilliggande områden upp, som ackord och betalningsinställelse och företagsrekonstruktion och hur de kan användas för att förhindra konkurs.
 
  © 2017 Jure AB