Skyddet för företagshemligheter
� det nya rättsläget
   
 
Författare:Källenfors E. Peter
Titel:Skyddet för företagshemligheter � det nya rättsläget
Utgivningsår:1991
Omfång:67 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9175988763
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Immaterial- och Marknadsrätt vid Stockholms universitet nr. 60
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 147 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB