Specialstraffrätt
� Kommenterade rättsfall för brottmålsjurister
   
 
Författare:Kalte Jan
Titel:Specialstraffrätt � Kommenterade rättsfall för brottmålsjurister
Utgivningsår:1998
Omfång:252 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139003337
Typ av verk:Rättsfallssamling
Ämnesord:Straffrätt

SLUT på förlag

 

Detta är en kommenterande rättsfallssamling i specialstraffrätt dvs. sådana brott som inte tas upp i själva brottsbalken, t.ex. narkotikabrott och brott mot vapenlagen. Den omfattar avgöranden från både Högsta domstolen och hovrätterna. Rättsfall med anknytning till trafikbrottslagen och vägtrafikkungörelsen behandlas inte i denna bok.
 
  © 2017 Jure AB