Nordisk børneret I Farskap, morskap og underhåll till barn
� En sammenlignende studie av dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk ret med drøftelser av harmoniseringsmuligheter og reformbehov
   
 
Författare:Lødrup Peter , Agell Anders , Singer Anna
Titel:Nordisk børneret I Farskap, morskap og underhåll till barn � En sammenlignende studie av dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk ret med drøftelser av harmoniseringsmuligheter og reformbehov
Utgivningsår:2004
Omfång:482 sid.
Förlag:Nordiska Ministerrådet
ISBN:9289308656
Produkttyp:Inbunden
Serie:Nord nr. 2003:4
Ämnesord:Familjerätt

SLUT på förlag

 

Detta är en ingående jämförande beskrivning av rättsläget i de fem nordiska länderna. Möjligheterna att harmonisera lagstiftningen diskuteras också. Tanken är att en harmonisering skulle lösa de praktiska problem som kan uppkomma när människor flyttar inom Norden. Innehåller två delar:
- Farskap och morskap av Peter Lødrup
- Underhåll till barn av Anders Agell och Anna Singer

Se även Nordisk børneret II.
 
  © 2017 Jure AB