Forbudet mod statsstøtte i EU
   
 
Författare:Jessen Pernille Wegener
Titel:Forbudet mod statsstøtte i EU
Utgivningsår:2003
Omfång:388 sid.
Förlag:Forlaget Thomson
ISBN:8761906247
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 720 SEK exkl. moms

 

Bogen indeholder en omfattende analyse af betingelserne for anvendelse af EF-traktatens forbud mod statsstøtte. Forfatteren redegør bl.a. for:
- Statsstøtteforbudets enkelte elementer
- Statsstøtte til offentlige virksomheder
- Statsgarantier og statslån
- Skatte- og afgiftslempelser
- Miljøstøtte og statsstøtteproceduren
- Miljøbeskyttelse fra forbudet
- Afgrænsningen i forhold til WTO´s subsidieaftale, den øvrige fællesskabsretlige regulering og til national lovgivning
- Retsmidler ved ulovlig statsstøtte
 
  © 2017 Jure AB