Vänbok till Torleif Bylund
   
 
Titel:Vänbok till Torleif Bylund
Utgivningsår:2003
Omfång:339 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785440
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Processrätt

Pris: 475 SEK exkl. moms

 

Det här är en vänbok till Torleif Bylund. Många medverkande har närmat sig Torleif B:s favoritområden – straffprocess i allmänhet, domstolens bundenhet vid rubricering i brottmål, rättskraft i straffprocessen, bevistema i straff- och civilprocess, kumulation i tvistemål samt kvarstad. Andra har behandlat ämnen något vid sidan av Torleif B:s inriktning, men ändå inom hans intresse- och/eller ämnesområden: legalitet och straffrättsvillfarelse, barns och ungas processbehörighet, medling, förtroliga meddelanden samt Europadomstolen som prejudikatinstans. Gemensamt för uppsatserna är att de tar upp frågor som är både aktuella och snudd på försummade de senaste åren. Till detta kommer ett bidrag som tecknar en bild av Torleif B. själv i ett tvådelat (lärarekollega) perspektiv.

Redaktörer för vänboken är professorerna Torbjörn Andersson och Bengt Lindell, båda verksamma vid Juridiska fakulteten, Uppsala.
 
  © 2017 Jure AB