Ds 2003:51 Förslag till program för energieffektivisering i energiintensiva företag
   
 
Titel:Ds 2003:51 Förslag till program för energieffektivisering i energiintensiva företag
Anmärkning:Se även Ds 2001:65 och och prop. 2003/04:170.
Utgivningsår:2003
Omfång:62 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220105
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:51
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 98 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att energiintensiva företag (enligt EU:s kommande energiskattedirektiv) skall kunna delta i särskilda program för energieffektivisering. Belöningen för detta är en reducering av energiskatten på el fr.o.m. den 1 juli 2004. Jfr det principförslag som tidigare presenterats i Ds 2001:65.
 
  © 2017 Jure AB