Psykiskt funktionshindrades rättigheter
� En handbok
   
 
Författare:Printz Anders
Titel:Psykiskt funktionshindrades rättigheter � En handbok
Anmärkning:Boken hade tidigare titeln Psykiskt funktionshindrades ställning i samhället - En rättshandbok.
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2004
Omfång:251 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139106926
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

I boken beskrivs lagar och regler som kan beröra psykiskt funktionshindrade. Störst vikt har lagts vid psykiatrireformen, socialtjänstens verksamhet samt hälso- och sjukvårdslagstiftningen, men även andra områden som t.ex. straffrätt och skuldsanering behandlas. Den riktar sig till yrkesgrupper som bevakar den psykiskt funktionshindrades rättigheter i samhället. En viktig målsättning har varit att personer med psykiskt funktionshinder själva skall kunna läsa boken.

I denna andra upplaga har texten bearbetats med hänsyn till de lagändringar som skett de senaste åren. Två nya kapitel som handlar om våld mot psykiskt funktionshindrade kvinnor och brukarinflytande i kollektiva former har tillkommit.
 
  © 2017 Jure AB