Ds 2003:54 Vem röstar och varför?
� En analys av valdeltagandet i 2002 års kommunfullmäktigeval
   
 
Titel:Ds 2003:54 Vem röstar och varför? � En analys av valdeltagandet i 2002 års kommunfullmäktigeval
Utgivningsår:2003
Omfång:71 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220202
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:54
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 124 SEK exkl. moms

 

I promemorian visas att det finns andra faktorer som styr röstbenägenheten än ålder och socioekonomisk tillhörighet, t.ex. politiskt intresse, tillit till sina medmänniskor och idén om röstandet som en medborgerlig rättighet. I rapporten tas också upp frågan om det över tid sjunkande valdeltagandet i Sverige. Olika effekter har tagit ut varandra och valdeltagandet därmed varit tämligen konstant över de två senaste valen.
 
  © 2017 Jure AB