Ds 2003:55 Rättshjälp och ersättning till rättsliga biträden
   
 
Titel:Ds 2003:55 Rättshjälp och ersättning till rättsliga biträden
Anmärkning:Se även prop. 2004/05:41.
Utgivningsår:2003
Omfång:122 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220210
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:55
Ämnesord:Processrätt

Pris: 132 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås ändrade regler om försvarskostnader i vissa mål där en målsägande väckt enskilt åtal. Dessutom föreslås en bättre kontroll av advokaters och andra rättsliga biträdens redovisning av sina ersättningsanspråk. Den s.k. talerätten bör t.ex. flyttas från Domstolsverket till Justitiekanslern. Innehåller även en utvärdering av rätthjälpslagen.
 
  © 2017 Jure AB