Dommen
   
 
Författare:Bache Christian , Kistrup Michael , Larsen Lene
Titel:Dommen
Utgivningsår:2003
Omfång:240 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:8757435014
Ämnesord:Processrätt

Pris: 468 SEK exkl. moms

 

"Dommen" er en videreførelse af Juridisk Grundbog 3 Dommen - Sproget, 4. omarbejdede udgave fra 1989. Sigtet med bogen er at beskrive, hvad der kan kaldes god skik for udarbejdelse af retsafgørelser, navnlig domme.

Bogen er inddelt i 4 kapitler:
- Almindelige emner
- Domme i borgerlige sager i første instans
- Domme i særlige borgerlige byretssager
- Domme og kendelser i straffesager ved byretterne
- Tillæg
- Bilag
- Ordliste
- Domsregister
- Stikordsregister

Kapitel 1 og 2 er udarbejdet af landsdommer Christian Bache
Kapitel 3 af dommer Michael Kistrup
Kapitel 4 af dommer Lene Larsen
 
  © 2017 Jure AB