TV-reklam riktad till barn
� regler och attityder
   
 
Författare:Kallersand Eva
Titel:TV-reklam riktad till barn � regler och attityder
Utgivningsår:1998
Omfång:80 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172230223
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Immaterial- och Marknadsrätt vid Stockholms universitet nr. 96
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 147 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB