Ds 2003:59 Ny distansavtalslag
   
 
Titel:Ds 2003:59 Ny distansavtalslag
Anmärkning:Se även Ds 2001:1, Ds 2000:32, Ds 1999:45 och prop. 2004/05:13.
Utgivningsår:2003
Omfång:253 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220334
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:59
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Marknadsrätt

Pris: 172 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en ny distansavtalslag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal som skall ersätta lagen från år 2000. Förslaget syftar till att genomföra EU:s direktiv om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter.
 
  © 2017 Jure AB