Tolkning av testamente
   
 
Författare:Boström Viola
Titel:Tolkning av testamente
Utgivningsår:2003
Omfång:349 sid.
Förlag:Umeå universitet
ISBN:9173055352
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet nr. 7
Ämnesord:Familjerätt

SLUT på förlag

 

Det är numera ganska vanligt att folk upprättar testamente. Det kan vara sambor som vill skydda varandra om något skulle hända, föräldrar som vill förvissa sig om att deras egendom fördelas rättvist mellan barnen, personer som vill lämna sina besparingar till något välgörande ändamål eller sådana som helt enkelt inte är nöjda med den fördelning som arvsordningen skulle leda till.

Den som upprättar testamente försöker förstås uttrycka sig så tydligt som möjligt. Men ibland kan oklarheter ändå kvarstå. Hur fastställer man i sådana fall förordnandets innehåll, hur avgörs vem som har rätt till egendomen? Hur skall testamenten egentligen tolkas?

I denna avhandling behandlas olika frågor om tolkning av testamente. Här berörs bland annat betydelsen av de presumtioner som har uppställts i lag och praxis och betydelsen av att testamente måste upprättas i viss form. Vidare behandlas tolkningen av förordnanden i ett antal olika typsituationer som kan uppstå. Slutligen berörs också frågan om hur rättsutvecklingen på området går till, och hur den kan antas fortsätt.
 
  © 2017 Jure AB