Ds 2003:60 Omstart
� Ett seminarium om de samhällsekonomiska aspekterna på företagskonkurser och rekonstruktion av företag
   
 
Titel:Ds 2003:60 Omstart � Ett seminarium om de samhällsekonomiska aspekterna på företagskonkurser och rekonstruktion av företag
Anmärkning:Se prop. 2003/04:165.
Utgivningsår:2003
Omfång:85 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220350
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:60
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 132 SEK exkl. moms

 

Här presenteras en grund för regeringens fortsatta arbete med att reformera hanteringen av konkurser i Sverige. Jfr bl.a. Konkurstillsynsutredningens betänkande SOU 2000:62.

Innehåller följande bidrag:
– Rådgivning till företag i kris av Leif Ståhlberg (Företagsakuten i Göteborg)
– Erfarenheter som rekonstruktör - vem ska gynnas? av Mats Emthén (Advokatfirman Carler AB)
– Företagsrekonstruktion - erfarenheter från bankvärlden av Per Börjesson (Handelsbanken)
 
  © 2017 Jure AB