Sakrätt avseende lös egendom - supplement
   
 
Författare:Håstad Torgny
Titel:Sakrätt avseende lös egendom - supplement
Anmärkning:Supplement till Sakrätt avseende lös egendom, 6 upplagan, år 1996.
Utgivningsår:2004
Omfång:39 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139203573
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 113
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt , Insolvensrätt

SLUT på förlag

 

Supplementet är uppdaterat till utgången av 2003.

Det omfattar tillägget i 49 § konsumentköplagen angående köparens skydd mot säljarens borgenärer från avtalet vid konsumentköp, ändringen i 4 kap. 12 § konkurslagen om återvinning av säkerhet, ändringarna i godtrosförvärvslagen rörande stöldgods m.m., samt de genomgripande ändringarna i förmånsrättslagen rörande företagsinteckning, hyra, skatt och lön.
 
  © 2017 Jure AB