Avtalsrätt
� En inledning
   
 
Författare:Yxklinten Ulf , Ahlgren Karin
Titel:Avtalsrätt � En inledning
Utgivningsår:2000
Omfång:158 sid.
Förlag:Liber Ekonomi
ISBN:9147060611
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag

 

Avtalsrätt är en grundläggande lärobok för en bred målgrupp. Den riktar sig i första hand till ekonomistuderande vid landets universitet och högskolor men även till dem som vill repetera avtalsrättens grunder.

Boken är uppbyggd kring lagtext och belysande rättsfall och exempel. Kort berörs också avtalsfrågor knutna till användandet av informationsteknologi, IT.

Den ger aktuella grundkunskaper med tydliga exempel. Tyngdpunkten ligger på central avtalsrätt med affärsjuridisk inriktning. Förhållanden som oftare orsakar svårigheter i affärslivet behandlas mer ingående än sådana som normalt inte medför problem.
 
  © 2017 Jure AB