Affärshemligheter i samtid och framtid
   
 
Författare:Helgesson Christina
Titel:Affärshemligheter i samtid och framtid
Utgivningsår:2000
Omfång:557 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172230754
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Rättsvetenskapliga biblioteket nr. 13
Ämnesord:Marknadsrätt , Immaterialrätt

Pris: 673 SEK exkl. moms

 

Affärshemligheter åberopas allt oftare som tillgångar i näringsverksamhet. Hemligheterna kan omfatta allt från affärsplaner till tillverkningsmetoder. Det alla affärshemligheter har gemensamt är att de består av information som hålls hemlig av något skäl som grundar sig i affärsmässiga bedömningar.

För att affärshemligheter skall kunna utgöra tillgångar i en rörelse måste de dock skyddas på något sätt. De kan t.ex. skyddas av tekniska hjälpmedel och informationshanteringssystem. De kan också skyddas rättsligt.

Dagens rättsregler om affärshemligheter har sin bakgrund i industrialismen och är därför inte anpassade till den nya tekniska verkligheten. Det är ett problem som måste lösas. Det är också bakgrunden till denna framställning som analyserar rättsreglernas framväxt och deras funktion idag i svensk, tysk, fransk och nederländsk rätt.

Christina Helgesson är juris doktor och verksam vid Stockholms och Uppsalas universitets juridiska institutioner.
 
  © 2017 Jure AB