Forældres pligter - Børns rettigheder
� En sammenlignende studie af engelsk, skotsk og australsk børnelovgivning samt canadiske overvejelser, med tanker om mulige inspirationer for nordiske reformer
   
 
Författare:Danielsen Svend
Titel:Forældres pligter - Børns rettigheder � En sammenlignende studie af engelsk, skotsk og australsk børnelovgivning samt canadiske overvejelser, med tanker om mulige inspirationer for nordiske reformer
Utgivningsår:2004
Omfång:423 sid.
Förlag:Nordiska Ministerrådet
ISBN:9289309741
Produkttyp:Inbunden
Serie:Nord nr. 2004:2
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 598 SEK exkl. moms

 

Detta är en jämförande studie av reglerna om föräldraansvar i den engelska Children Act 1989, i Children (Scotland) Act 1995, i del VII från år 1995 i den australiska Family Law Act 1975 och i ett kanadensiskt lagförslag. För en jämförelse med lagstiftning i de nordiska länderna, se Nordisk børneret II av samma författare.
 
  © 2017 Jure AB