SOU 2004:57 Tillsyn för säkra varor och öppna marknader
   
 
Titel:SOU 2004:57 Tillsyn för säkra varor och öppna marknader
Anmärkning:Se prop. 2004/05:98.
Utgivningsår:2004
Omfång:259 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221489
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Marknadskontrollutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:57
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås en ny förordning om marknadskontroll med bestämmelser om hur ansvariga myndigheter skall kontrollera produktsäkerheten hos de varor som förs ut på den svenska marknaden. Reglerna för samarbete mellan Marknadskontrollrådet, tullen och sakkunniga sektorsmyndigheter skall bli tydligare.
 
  © 2017 Jure AB