Upphovsrätt i konkurrens
� särskilt om tvångslicensiering
   
 
Författare:Eklöf Dan
Titel:Upphovsrätt i konkurrens � särskilt om tvångslicensiering
Anmärkning:En uppdaterad och redigerad version av avhandlingen är utgiven på Iustus förlag 2005.
Utgivningsår:2004
Omfång:386 sid.
Förlag:Jure
ISBN:917265855X
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Immaterialrätt , Marknadsrätt

SLUT på förlag

 

Upphovsrättslagstiftningen etablerar långtgående exklusiva rättigheter till ett verk och ger ibland innehavaren möjlighet att störa en fungerande
konkurrens. Trots upphovsrättens långtgående marknadsanpassning - som analyseras i framställningen - är en friktion med regeln mot missbruk av en dominerande ställning i EG-fördragets artikel 82 och 19 § konkurrenslagen oundviklig. Licensvägran kan utgöra en överträdelse och aktualisera konkurrensrättsligt baserad tvångslicensiering.

I avhandlingen analyseras den metod som används för att undersöka konkurrensen på upphovsrättsmarknader. Spörsmålet om hur man identifierar ett betydande marknadsinflytande granskas. Licensvägran som missbruk undersöks närmare. Särskilt fokus läggs på att utröna de särskilda omständigheter under vilka konkurrensrättslig intervention i form av tvångslicensiering kan utlösas. Även möjligheterna att införa en rent upphovsrättslig tvångslicensordning - ett "fair commercial use" - specifikt avsedd att föregripa konkurrensstörningar studeras.

Dan Eklöf är juris doktor och verksam som forskare och lärare vid Stockholms universitets juridiska institution.
 
  © 2017 Jure AB