Immateriellt och internationellt
� Rättsvetenskapliga uppsatser
   
 
Författare:Strömholm Stig
Titel:Immateriellt och internationellt � Rättsvetenskapliga uppsatser
Utgivningsår:2004
Omfång:368 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139010597
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 183
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 597 SEK exkl. moms

 

I denna bok återfinns tjugonio rättsvetenskapliga uppsatser, de flesta tidigare publicerade i tidskrifter och samlingsverk.

En första grupp, som omfattar drygt en tredjedel av volymen, behandlar principiella problem och ämnen från rättshistorien och framför allt juridikens och omgivande discipliners idéhistoria. Bidragen spänner över tiden från senantiken, över renässans och upplysningstid, till våra dagar. Den andra huvudgruppen behandlar immaterialrätt och internationell privaträtt med tyngdpunkten på det i dag uppenbart oundvikliga men alltför länge uppskjutna mötet mellan dessa båda rättsområden. Ett i doktrinen sällan behandlat juridiskt arbetsfält är rättsfrågor som rör universitets- och högskoleväsendet – numera det område som sysselsätter det största antalet statsanställda. Några uppsatser behandlar problem från det fältet, medan ett par hänför sig till stiftelser och lärda samfund. Under rubriken ”Från juridikens gränsområden” diskuterar Strömholm frågor som vetter åt det statsvetenskapliga hållet, och i en avslutande uppsats återvänder han till 1950-talets upsaliensiska juristvärld.
 
  © 2017 Jure AB